Педагогічна on-line бібліотека


КЗ "ЗОІППО" ЗОР
   положення     умови користування     рубрикатор УДК       відео-лекторій       сайт ЗОІППО  

НОВИНИ

Шановні колеги!

Робота щодо створення бібліотеки тільки розпочата. Сайт працює лише фрагментарно. Вибачте за незручність.

Електронні таблиці

ПОЛОЖЕННЯ
ДРУЗІ САЙТУ

 

До 75-річчя КЗ "ЗОІППО" ЗОР

ЛІТЕРАТУРА КЗ "ЗОІППО" ЗОР


Методичні рекомендації


2015 рік
ОСНОВНІ ОРІЄНТИРИ РОЗВИТКУ СИСТЕМИ ОСВІТИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ У 2015-2016 НАВЧАЛЬНОМУ РОЦІ
Методичні рекомендації
Частина 1 Науково-методичне забезпечення діяльності закладів освіти
Частина 2 Навчально-методичне забезпечення загальної середньої освіти
Частина 3 Дошкільна освіта
Частина 4 Природничо-математична освіта

2014 рік
Здобутки освітян(передовий перспективний досвід)
Методичні рекомендації(частина 1)
Методичні рекомендації(частина 2)

2013 рік
том1
том2
том3
Здобутки освітян
Методичні рекомендації

Опубліковано Програму регіонального курсу за вибором "Екологія рідного краю"

Погоджено науково-методичною радою Запорізького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти (протокол № 4 від 24 червня 2010 р.)

Схвалено для використання в навчально-виховному процесі (протокол № 7 засідання комісії з біології та екології Інституту інноваційних технологій і змісту освіти МОН України від 26.10.2010)
Закачати програму.

Педагогічні науки та освіта:Збірник наукових праць Запорізького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти.

      
Збірник наукових праць є результатом творчих пошуків науковців і педагогів-практиків освітніх закладів. Більшість досліджень пройшли апро- бацію на міжреґіональній науково-практичній конференції “Теорія та прак- тика педагогіки життєтворчості”, яка відбулася в м. Запоріжжі, ЗОІППО, 29-30 березня 2007 р.

Педагогічні науки та освіта:Збірник наукових праць Запорізького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти. - ВИП.І. - Запоріжжя: ТОВ. "ЛІПС" ЛТД, 2007. - 252 с.
Педагогічні науки та освіта:Збірник наукових праць Запорізького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти. - ВИП.ІI. - Запоріжжя: ТОВ. "ЛІПС" ЛТД, 2007. - 252 с.
Педагогічні науки та освіта:Збірник наукових праць Запорізького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти. - ВИП.ІII. - Запоріжжя: ТОВ. "ЛІПС" ЛТД, 2007. - 252 с.
Педагогічні науки та освіта:Збірник наукових праць Запорізького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти. - ВИП.4. - Запоріжжя: ТОВ. "ЛІПС" ЛТД, 2009. - 252 с.

Педагогічні науки та освіта:Збірник наукових праць Запорізького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти. - ВИП.5. - Запоріжжя: ТОВ. "ЛІПС" ЛТД, 2009. - 252 с.

Педагогічні науки та освіта:Збірник наукових праць Запорізького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти. - ВИП.7. - Запоріжжя: ТОВ. "ЛІПС" ЛТД, 2010. - 252 с.

Педагогічні науки та освіта:Збірник наукових праць Запорізького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти. - ВИП.8-9. - Запоріжжя: ТОВ. "ЛІПС" ЛТД, 2011. - 252 с.


З метою методичної підтримки впровадження регіонального курсу «Екологія рідного краю» за редакцією М.Г. Апанасенко випущено науково-методичний посібник Впровадження регіонального курсу «Екологія рідного краю».
      Посібник містить всі матеріали, необхідні для успішної реалізації регіонального спецкурсу «Екологія рідного краю»: наукові та методичні рекомендації, адаптовану та інтегровану програми; вказівки до планування роботи за програмою; критерії оцінювання навчальних досягнень учнів з екології; необхідну вчителю літературу тощо. Посібник призначений для вчителів екології та керівників освітою регіону.
      Рекомендовано до друку Науково-методичною радою Запорізького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти (протокол № 4 від 24 червня 2008 р.)
закачати>>
Електронний збірник наукових праць КЗ "ЗОІППО" ЗОР
Інформаційно-Методичний і Дидактичний Журнал(ІМІДЖ)
Здобутки освітян 2012 рік

Матеріали курсантам КПК


Презентація: Інтернет-ресурси психологам

НАУКОВА ЛІТЕРАТУРА


НОВІ ПУБЛІКАЦІЇ


Парадигми моніторингу якості освіти і педагогічного процесу ( у запитаннях та відповідях ) Приходько В.М.
Словник основних термінів і понять з моніторингу якості освіти та превентивного виховання Приходько В.М.
Навчальна програма спецкурсу «Моніторингові дослідження якості освіти»(за вимогами кредитно-модульної системи) укладач Приходько В.М.

Підручники з управління школою


Управління школою(онлайн бібліотека підручників)
Сластенин В., Исаев И. и др. Педагогика: Учебное пособие
учебное пособие М.: Центр социальных и экономических исследований , 1997 —336с Автор: Лазарев В.С.
А.И. Рожков, В.Ф. Матвеев правовые основы Управления школы
управління проектами
Стратегічне управління Шершньова З. Є. — Підручник. — 2-ге вид., перероб. і доп. — К.: КНЕУ, 2004. — 699 с.


Підручники з менеджменту


Орлов А.И. Менеджмент. Учебник. М.: Издательство "Изумруд", 2003. - 298 с.
Менеджмент. Герчикова И.Н.
ОСНОВЫ МЕНЕДЖМЕНТА. Учебник для ВУЗов
Электронный учебник по дисциплине: "Менеджмент"
Авторы: Абакумов В.В., Голубев А.А., Кустарев В.П., Подлесных В.И., Прохоров Ю.К., Тюленев Л.В. Под редакцией Подлесных В.И.
Развитие теории и практики менеджмента
Управление-менеджмент
Наукова школа управління
книги по управлению


Підручники з педагогіки


Педагогика - Зайченко ИB
Лекції з історії педагогіки
школознавство
Педагогіка вищої школи Навчальний посібник / Кузьмінський А.І. - К.: Знання, 2005.- 486 c.
Історія педагогіки: курс лекцій Навчальний посібник / - К., 2004.- 171 c.
Дидактика Навчальний посібник / Малафіїк І. В. - К.: Кондор, 2009.- 406 c.
С.П. Максимюк Педагогіка


Підручники з психології


Возрастная психология. Шаповаленко И.В. (Психология развития и возрастная психология.)
ОБУХОВА Л. Ф.ДЕТСКАЯ (возрастная) ПСИХОЛОГИЯ
Конфліктологія (М.В.Примуш)
Лекційний курс "Основи патопсихології" Олексюк В.Р.
Основи психології і педагогіки (А.В.Семенова, Р.С.Гурін, Т.Ю.Осипова)
Основи соціального партнерства (Лекції) Лекційний курс "Основи соціального партнерства" (Конфліктологія)Юсім Ю.Д.
Педагогічна психологія Лекції з "Педагогічної психології"Юсім Ю.Д.
Психологічна корекція Лекції з "Психологічної корекції" Тіунова О.В.ВІДЕО-ЛЕКЦІЇ


САЙТИ БІБЛІОТЕК

ЕЛЕКТРОННІ ВИДАННЯ

ВИДАВНИЦТВА

ВИДАННЯ ВАК УКРАЇНИ

© ЗОІППО 2008 - 2013р.р.